Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Poniedziałek 30.03.2015

zaawansowane

Przetargi zakończone

Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm. ) na usługę doprowadzenia, instalacji i udostępnienia połączeń internetowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, oraz trzech Oddziałach. Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm. ) na świadczenie usług w zakresie powielania, drukowania, oprawiania opracowań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy, ul Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 usta. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową całkowitej opieki serwisowej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Wojewódzki Urząd Pracy, ul Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, ogłasza trzyczęściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm. ) na zakup i dostawę drukarek, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania oraz podzespołów komputerowych i serwerowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Wojewódzki Urząd pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza pięcioczęściowy przetarg nieograniczony poniżej określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm. ) na odnowienie oprogramowania i serwisów, zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu i urządzeń komputerowych, a także szkolenie pracownika na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu procedury przetargowej na zakup i dostawę tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek, płyt CD-R, akcesoriów komputerowych, kabli komputerowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w trybie zapytania o cenę. Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm. ) na zakup i dostawę zestawów komputerowych, akcesoriów, oprogramowania komputerowego i dostawa macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem, na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm.) na ?na roboty budowlane wykonania prac termomodernizacji elewacji wraz z pracami towarzyszącymi budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu ? oddział zamiejscowy w Bydgoszczy przy ul. Paderewskiego 26?. Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm.) na ?na roboty budowlane wykonania prac termomodernizacji elewacji wraz z pracami towarzyszącymi budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu ? oddział zamiejscowy w Bydgoszczy przy ul. Paderewskiego 26?. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm. ) na zakup, dostawę, montaż i wdrożenie centralnego urządzenia zasilania awaryjnego UPS, zakup, dostawę, montaż i wdrożenie systemu prezentacji treści multimedialnych oraz zakup i dostawę 18 zestawów komputerowych dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm. ) na przedłużenie licencji na oprogramowanie i wsparcia technicznego dla dwóch urządzeń UTM Netasq U250 wraz z przeszkoleniem z administracji urządzeniami pracowników Zamawiającego, przedłużenie licencji programu antywirusowego Trend Micro Officescan oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Landesk i wsparcia technicznego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm.) na "na roboty budowlane wzmocnienia konstrukcji dachu , wentylacji dachu , ogrzewanie rynien i rur spustowych , termomodernizacyjne elewacji wraz z pracami towarzyszącymi budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu " oddział zamiejscowy w Bydgoszczy przy ul. Paderewskiego 26" Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) na: "usługę wdrożenia usług katalogowych Active Directory, rozbudowę licencji oprogramowania, rozbudowa pamięci operacyjnej serwerów, zakup urzdzeń sieciowych oraz drukarki kolorowej laserowej dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy." Zawiadomienie o rozstrzygnięciu procedury przetargowej na zakup i dostawę tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek, płyt CD-R, DVD-R, środków czystości (płynów do czyszczenia monitorów, drukarek i komputerów), kabli komputerowych, dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w trybie zapytania o cenę. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na: "Świadczenie usług w zakresie powielania, drukowania, oprawiania opracowań WUP w Toruniu" Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 ) na ?Świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących oraz wykonanie dodatkowej instalacji teletechnicznej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.? Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z póżn. zm. ) na zakup i dostawę zestawów komputerowych i drukarki na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z póżn. zm. ) na zakup i dostawę zestawów komputerowych i drukarki na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z póżn. zm. ) zakup i dostawa macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem, pamięci masowe, części (podzespoły) do serwerów, karty sieciowe do serwerów, urządzenia sieciowe (switche), oprogramowanie serwerowe wraz z usługą przeszkolenia pracowników Zamawiającego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z póżn. zm. ) na zakup i dostawę zestawów komputerowych, części komputerowych, urządzenia sieciowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie powielania, drukowania, oprawiania opracowań WUP w Toruniu z dnia 20.03.2009 Przetarg nieograniczony na "robotę budowlaną w zakresie postawienia ścianki aluminiowej i drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r na "usługę Audytu Legalności Oprogramowania według standardów BSA, oraz wdrożenie zasad i procedur zarządzania oprogramowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu" Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223,poz. 1655 z późn. zm.) dostawę komputerów, monitorów, drukarek, sprzętu sieciowego, skanerów, akcesoriów komputerowych, drukarek etykiet, czytników kodów kreskowych, materiałów eksploatacyjnych, notebooka, oprogramowania komputerowe, pamięci przenośnej i serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32.
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223,poz. 1655 z późn. zm.) na dostawę komputerów z oprogramowaniem, monitorów, notebooka,oprogramowania komputerowe (licencje), tonerów do kserokopiarek dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32.
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na "ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POWIELANIA, DRUKOWANIA, OPRAWIANIA OPRACOWAŃ WUP W TORUNIU" z dnia 7.04.2010r Zamówienie publiczne poza ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 14 tyś. euro. na wykonanie usług związanych z przygotowaniem i montażem kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy plenerowej. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 ) na usługę doprowadzenia, instalacji i udostępnianie połączeń internetowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, oraz trzech Oddziałach. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art.1 1 ust.8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POWIELANIA, DRUKOWANIA, OPRAWIANIA OPRACOWAŃ WUP W TORUNIU
Wytworzył:
Rafał Izdebski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Adrian Osiński
(2012-03-20 16:18:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dokumenty dot. przetargu ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POWIELANIA, DRUKOWANIA, OPRAWIANIA OPRACOWAŃ WUP W TORUNIU
Wytworzył:
Rafał Izdebski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Adrian Osiński
(2012-03-20 15:58:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Zapytanie Nr 1 do przetargu nieograniczonego "Świadczenie usług w zakresie powielania, drukowania, oprawiania opracowań WUP w Toruniu"
Wytworzył:
Małgorzata Żak
(2012-03-23)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Tadeusz Danielak
(2012-03-23 13:18:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu procedury przetargowej
Wytworzył:
Małgorzata Żak
(2012-04-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Tadeusz Danielak
(2012-04-04 09:03:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm. ) na zakup, dostawę, montaż i wdrożenie centralnego urządzenia zasilania awaryjnego UPS, zakup, dostawę, montaż i wdrożenie systemu prezentacji treści multimedialnych oraz zakup i dostawę 18 zestawów komputerowych dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (kliknij tu, aby zobaczyć plik PDF)
Wytworzył:
Rafał Izdebski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Adrian Osiński
(2011-11-14 16:12:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Osiński
(2011-11-14 16:52:27)
SIWZ - specyfikacja wraz z załącznikami do przetargu z dnia 14.11.2011r (kliknij tu, aby pobrać plik ZIP)
Wytworzył:
Rafał Izdebski
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Adrian Osiński
(2011-11-14 16:13:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Odpowiedzi na pytania
Wytworzył:
Rafał Izdebski
(2011-11-21)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Tadeusz Danielak
(2011-11-21 09:58:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu procedury przetargowej
Wytworzył:
Rafał Izdebski
(2011-11-25)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Tadeusz Danielak
(2011-11-25 10:41:11)
Ostatnio zmodyfikował:

DRUKUJDrukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 905431