☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Środa 14.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oddział ds. Projektów Konkursowych

Telefon : 56 669 39 59/56 669 39 57

Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, VIII p.

Do zakresu zadań Oddziału ds. Projektów Konkursowych należy:

 

 1. przygotowanie i prowadzenie konkursów (ogłaszanie konkursów, przygotowywanie regulaminu konkursu, prowadzenie sekretariatu KOP),
 2. przyjmowanie konkursów o dofinansowanie projektu od potencjalnych beneficjentów
  i ich rejestracja,
 3. obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym,
 4. wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej w ramach ogłaszanych konkursów,
 5. przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu i prowadzenie rejestru umów,
 6. sporządzanie harmonogramów płatności i wnioskowanie o środki w ramach Działania/Poddziałania,
 7. monitorowanie realizacji projektów w tym: bieżąca współpraca z beneficjentami w zakresie wprowadzania zmian do realizowanych projektów, przygotowywanie aneksów do umów, sporządzanie dyspozycji dokonania zlecenia płatności
  i przekazania dotacji celowej dla beneficjentów do pracownika Zespołu ds. Obsługi Finansowej Funduszy Unijnych, zawieszanie płatności, współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych przez beneficjentów, weryfikacja
  i zatwierdzanie wniosków o płatność, wraz z częścią sprawozdawczą, monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach realizowanych projektów, wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów, dokonanie zamknięcia i rozliczenia końcowego projektu, weryfikacja baz danych o uczestnikach projektów,
 8. przygotowywanie sprawozdawczości z Działania/Poddziałania oraz informacji nt. realizowanych zadań dla IZ, na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych (w tym postępów finansowych oraz prognoz wydatków;w w ramach Działania/Poddziałania),
 9. monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach Dzialania/Poddziałania,
 10. prowadzenie instruktażu dla beneficjentów w zakresie realizowanych zadań,
 11. wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 12. przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzania deklaracji wydatków IP do IZ w ramach Działania/Poddziałania.
Wytworzył:
Edyta Balcerak
Udostępnił:
Adrian Osiński
(2015-05-28 09:52:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Osiński
(2020-07-07 13:16:48)
 
 
liczba odwiedzin: 2415284

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X