☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Środa 14.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach badania barometr zawodów

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (dalej WUP) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe:

  • adres e-mail: iod@wup.torun.pl,
  • adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń


JAKIE DANE PRZETWARZAMY I SKĄD JE MAMY?


Twoje dane osobowe, to jest:

  • imię /imiona,nazwisko/nazwiska,miejsce pracy,adres e-mail

uzyskaliśmy od Ciebie.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WUP?


Celem przetwarzania przez nas twoich danych jest wykonywanie zadań ustawowych w postaci badania "Barometr zawodów" realizowanego na podstawie umowy nr DRP-V/6/GW/2020 z dnia 23.03.2020 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podstawa prawna przetwarzania:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • art. 8 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 109 ust. 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j., Dz. U. z 2020 r. poz. 1409).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO*:"dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami"

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY/POWIERZAMY DO PRZETWARZANIA TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe mogą być udostępniane/powierzone następującym podmiotom:

  • Instytucje rządowe i samorządowe Rzeczypospolitej Polskiej uprawnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa krajowego;
  • Usługodawcy w zakresie serwisowania oraz konserwacji infrastruktury teleinformatycznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?


Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Dane będą przechowywane do momentu rozliczenia umowy nr DRP-V/6/GW/2020 z dnia 23.03.2020 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC WUP W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?


W celu zapewnienia Tobie kontroli nad swoimi danymi RODO* określa szereg praw z których możesz skorzystać, tj. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, prawo do informacji czy podejmowanie decyzji w Twojej sprawie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, którą wyraziłeś na piśmie masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter i kontekst przetwarzania Twoich danych, nie każde żądanie jako Administrator jesteśmy w stanie spełnić. W tym celu możesz skontaktować się z wyżej wskazanym Inspektorem Ochrony Danych.


CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), wynikający z przepisów prawa.

* ILEKROĆ MOWA W NINIEJSZEJ INFORMACJI O RODO, NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE
 

Wytworzył:
Barbara Kalita
(2020-09-02)
Udostępnił:
Adrian Osiński
(2020-09-08 10:16:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Osiński
(2020-09-08 10:22:50)

 
 
liczba odwiedzin: 2415240

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X