☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania

Telefon : 56 669 39 61, 56 669 39 62
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, VIIp.

Do zakresu zadań Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania należy:
 1. udział w pracach nad dokumentami programowymi, wytycznymi, podręcznikami będącymi podstawą do absorpcji EFS w ramach RPO,
 2. współpraca z IZ (Instytucją Zarządzającą) w zakresie realizacji powierzonych zadań,
 3. opracowywanie projektów kryteriów wyboru projektów,
 4. monitorowanie realizacji RPO, w tym:
  1. współudział w określeniu zapotrzebowania na środki finansowe, opracowanie sprawozdań i informacji z realizacji powierzonych zadań dla Instytucji Zarządzającej, na potrzeby instytucji zewnętrznych oraz własne,
  2. udział w opracowaniu planów finansowych i ich zmian,
  3. przygotowanie prognoz i informacji nt. stopnia wykorzystania środków,
 5. powoływanie i organizacja prac Komisji Oceny Projektów,
 6. koordynacja opracowywania i aktualizacji wewnętrznych procedur wdrażania RPO (w tym przygotowanie procedur w zakresie zadań realizowanych przez Wydział),
 7. przygotowanie deklaracji wydatków IP (Instytucji Pośredniczącej) do IZ w ramach Działania/Poddziałania,
 8. administracja merytoryczna oraz identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów informatycznych w ramach RPO,
 9. współpraca przy realizacji zadań związanych z Pomocą Techniczną RPO oraz prowadzeniu działań informacyjnych RPO,
 10. współpraca z jednostką ewaluacyjną IZ.

 

Wytworzył:
Kinga Wysocka
(2020-09-06)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2015-05-28 08:45:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-09-06 11:03:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1401418