☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych

Telefon : 56 669 39 70, 56 669 39 71

Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, VI p.

 

Do zakresu zadań Zespołu ds.  Projektów Pozakonkursowych należy:

 

 

 • przygotowanie i prowadzenie naborów wniosków,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu od potencjalnych beneficjentów i ich rejestracja,
 • obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym,
 • przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu i prowadzenie rejestru umów,
 • sporządzanie harmonogramów płatności i wnioskowanie o środki w ramach Działania/Poddziałania,
 • monitorowanie realizacji projektów, w tym: bieżąca współpraca z beneficjentami w zakresie wprowadzania zmian do realizowanych projektów, przygotowywanie aneksów do umów, zawieszanie płatności, współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych przez beneficjentów, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność, wraz z częścią sprawozdawczą, monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach realizowanych projektów, wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów, dokonanie zamknięcia i rozliczenia końcowego projektu, weryfikacja baz danych o uczestnikach projektów,
 • przygotowywanie sprawozdawczości z Działania/Poddziałania oraz informacji nt. realizowanych zadań dla IZ, na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych (w tym postępów finansowych oraz prognoz wydatków w ramach Działania/Poddziałania),
 • monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach Dzialania/Poddziałania,
 • prowadzenie instruktażu dla beneficjentów – w zakresie realizowanych zadań,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzania poświadczeń i deklaracji wydatków IP do IZ w ramach Działania/Poddziałania.
Wytworzył:
Danuta Tomaszewska
(2015-08-03)
Udostępnił:
Kuzel Andrzej
(2015-08-03 15:14:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2016-09-23 13:30:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1401418