☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie tujestpraca.eu

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (dalej WUP) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe:

  • adres e-mail: iod@wup.torun.pl,
  • adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń


SKĄD MAMY TWOJE DANE I PO CO JE ZBIERAMY?


Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie w procesie rejestracji i edycji profilu. Podanie części danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, w związku z powyższym podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Aby w pełni wykorzystać serwis "tujestpraca.eu" należy założyć konto w serwisie, co wiąże się z podaniem tych danych.

Ponadto Twoje dane osobowe takie jak e-mail oraz imię otrzymaliśmy od Ciebie podczas zapisywania się na newsletter. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane w celu wysyłania do Ciebie newslettera. Odmowa podania danych osobowych nie będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z funkcjonalności serwisu "tujestpraca.eu".

Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Korzystamy też z mechanizmu "Cookies". Ponadto witryna tujestpraca.eu wykorzystuje system statystyk Google Analytics. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności serwisu "tujestpraca.eu".

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WUP?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu zapewnienia Tobie dostępu do usług rynku pracy oferowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia.


Jeżeli dodatkowo wyrazisz zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu przesłania newslettera (mailowych powiadomień) z aktualnościami serwisu "tujestpraca.eu" związanymi z poszukiwaniem pracy.


Podstawa prawna przetwarzania:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO** - zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO** - zadanie realizowane w interesie publicznym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO**: „dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami”.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

  • Określonemu pracodawcy lub Agencji Zatrudnienia w przypadku, gdy aplikujesz na wybraną ofertę pracy lub stażu.
  • Usługodawcy w zakresie serwisowania oraz konserwacji infrastruktury teleinformatycznej Urzędu.
  • Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach podmiotom oraz organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. sądy, prokuratura.
  • Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy WUP, zgodnie z polityką ochrony danych osobowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?


Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w naszym serwisie robotom internetowym, możemy zastosować mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszego serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. Ponadto witryna tujestpraca.eu wykorzystuje system statystyk Google Analytics. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności serwisu "tujestpraca.eu".


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu usunięcia swojego konta lub usunięcia konta przez administratora.

Zebrane logi z systemu przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.


JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC WUP W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?


W celu zapewnienia Tobie kontroli nad swoimi danymi RODO** określa szereg praw z których możesz skorzystać, tj. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, prawo do informacji czy podejmowanie decyzji w Twojej sprawie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter i kontekst przetwarzania Twoich danych, nie każde żądanie jako Administrator jesteśmy w stanie spełnić. W tym celu możesz skontaktować się z wyżej wskazanym Inspektorem Ochrony Danych.


CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), wynikający z przepisów prawa.

** ILEKROĆ MOWA W NINIEJSZEJ INFORMACJI O RODO, NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE
 

Wytworzył:
Tomasz Perlik
(2018-06-25)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2018-06-06 15:31:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Perlik Tomasz
(2018-06-11 13:41:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026