Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Krzysztof Kierat
Telefon: 56 669 39 04
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32

Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

  • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,
  • prowadzenie ewidencji stanowisk oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
  • współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi lub ochrony państwa w zakresie zapewnienia ochrony informacji niejawnych.
Wytworzył:
Krzysztof Kierat
(2017-05-16)
Udostępnił:
Karol Zieliński
(2008-07-24 12:20:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Osiński
(2017-05-16 09:10:57)