Wydział Prawny


Kierownik: Ryszard Wilmanowicz
Telefon: : 56 669 39 15
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, parter, pokój 108.

Do zakresu zadań Wydziału Prawnego należy w szczególności:

  • reprezentowanie Marszałka oraz Dyrektora WUP przed organami wymiaru sprawiedliwości,
  • wykonywanie obsługi prawnej w WUP,
  • opiniowanie projektów umów, zarządzeń, pism i innych dokumentów wywołujących skutki prawne,
  • współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych,
  • współpraca z innymi organami administracji publicznej oraz instytucjami w zakresie spraw prawnych,
  • współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie przygotowania aktów wydawanych przez Sejmik Województwa i Zarząd Województwa,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków wynikających z przepisów szczególnych.
Wytworzył:
Maria Lech
(2021-09-28)
Udostępnił:
Eliasz Dariusz
(2003-06-30 13:55:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-09-28 13:12:40)