☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 26.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Załatwianie spraw

Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu i ważności sprawy.

Rozpatrywanie spraw następuje bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Wytworzył:
Tomaz Perlik
(2017-05-09)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2017-05-09 13:57:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2017-05-09 13:59:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2476114