☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego


Kierownik : Emila Lewandowska
Telefon: 56 669 39 47
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, II p.

Do zakresu zadań Wydziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego należy w szczególności:

  • prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia,
  • wprowadzanie i realizacja zadań zgodnie z pełnieniem funkcji instytucji właściwej ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • realizowanie zadań w zakresie przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych obywateli państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którymi Unia Europejska zawarła umowę o swobodzie przepływu osób,
  • realizowanie zadań w zakresie zaliczania przebytych przez bezrobotnego okresów ubezpieczenia i zatrudnienia w związku ze swobodnym przepływem osób między państwami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub krajami, z którymi Unia Europejska zawarła umowę o swobodzie przepływu osób w celu nabycia zasiłku dla bezrobotnych,
  • realizowanie zadań w związku z prawem do transferu zasiłków w ramach Unii Europejskiego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowę o swobodzie przepływu osób,
  • rozpatrywanie wniosków obywateli państw wymienionych w pkt 5 o wydanie formularzy oraz wniosków o pośrednictwo w uzyskaniu odpowiednich dokumentów z serii U,
  • współpraca z instytucjami właściwymi w Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i krajami, z którymi Unia Europejska zawarła umowę o swobodzie przepływu osób,
  • współpraca z polską instytucją łącznikową, z pozostałymi polskimi instytucjami właściwymi oraz z powiatowymi urzędami pracy województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wspólnotowej koordynacji świadczeń,
  • przygotowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • realizacja projektów własnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Wytworzył:
Emila Lewandowska
(2021-09-01)
Udostępnił:
Zieliński Karol
(2008-07-24 14:59:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-09-01 10:02:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1411047