Służba zastępcza

W ramach Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej wykonuje się czynności związane z przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej oraz ich rozpatrzeniem.

Podczas kwalifikacji wojskowej (w WKU) osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej ma prawo złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej.

Obecnie osoba, której wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie będzie mogła zostać skierowana do jej odbycia ze względu na zawieszenie obowiązku zasadniczej służby wojskowej, a tym samym jej form zastępczych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655).

Wytworzył:
Paweł Ławański
(2022-08-03)
Udostępnił:
Nowakowska Mirosława
(2003-06-30 14:55:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2022-08-03 14:34:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki