Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego


W myśl zasady swobodnego przepływu pracowników w ramach Unii Europejskiej wraz z migrującym pracownikiem przemieszczają się uprawnienia społeczne wynikające z tytułu wykonywanej pracy.
Jeżeli pracowałeś w jednym z tych państw, Twoje świadczenia społeczne (rodzinne, zdrowotne, wypadkowe, macierzyńskie, rentowe, emerytalne, inwalidzkie, ubezpieczenia rolnicze i zasiłki dla bezrobotnych) podlegają wspólnotowej koordynacji:

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CHORWACJA
 • CYPR
 • CZECHY
 • DANIA (NIE DOT. GRENLANDII I WYSP FARO)
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA (TAKŻE REUNION, MARTYNIKA, GWADELUPA, GUJANA FRANCUSKA)
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA
 • ISLANDIA
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • LICHTENSTEIN
 • LUKSEMBURG
 • ŁOTWA
 • MALTA
 • NIEMCY
 • NORWEGIA
 • PORTUGALIA (TAKŻE MADERA I AZORY)
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • SZWAJCARIA
 • SZWECJA
 • WŁOCHY
 • WIELKA BRYTANIA (TAKŻE GIBLARTAR, NIE DOT. WYSPY MAN I WYSP NORMANDZKICH)
 • WĘGRY.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jest jedną z 16 polskich instytucji właściwych w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - świadczeń z tytułu bezrobocia.

 

Ważne:


Obywatele Macedonii Północnej/Ukrainy mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, jeśli ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia spełnili w Polsce. Sprawa prowadzona będzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu po złożeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, w tym odpowiednika dokumentu PD U1(np. na Ukrainie będzie to dokument UA/PL), potwierdzającego okresy ubezpieczenia  i zatrudnienia przebyte na Ukrainie/Macedonii Północnej odpowiednio. 


Od dnia 1 czerwca 2021 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską  a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 770) wraz z Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 772), podpisane w Warszawie w dniu 17 października 2017 r.  Umowa tworzy podstawy koordynacji systemów ubezpieczeniowych obowiązujących w Polsce i w Turcji, co ma znaczenie w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu: choroby i macierzyństwa (zasiłki), wychowywania dzieci (świadczenia rodzinne), niezdolności do pracy (renty), utraty żywiciela rodziny (renty rodzinne), wypadków przy pracy i chorób zawodowych (renty, odszkodowania), utraty zatrudnienia (zasiłki dla bezrobotnych), starości (emerytury), śmierci (zasiłki pogrzebowe).


Jeśli poszukujesz informacji o ochronie zdrowia w krajach UE/EOG znajdziesz je na stronie NFZ
Jeśli poszukujesz informacji na temat zasiłków rodzinnych znajdziesz je na stronie ROPS
Jeśli poszukujesz informacji na temat pozostałych świadczeń społecznych znajdziesz je na stronie ZUS
Jeśli interesują Cię warunki życia i pracy skontaktuj się z Doradcą EURES EURES
Gdy chcesz rozwiązać konkretny problem wynikający z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich zgłoś się do Solvitu Solvit

Kliknij tu, aby przejść na stronę Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

 

 

Wytworzył:
Emilia Lewandowska
(2022-08-31)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2010-08-09 15:34:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-08-31 13:24:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki