Dostęp do informacji publicznej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

  Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

  Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

  - Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
  - Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
  - Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

   

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 203 KB
Wytworzył:
Joanna Remus
(2016-10-24)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2016-10-24 11:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Ilona Termińska
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2017-04-28 11:15:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2020-04-16 13:41:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki