☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (dalej WUP) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe:

 • adres e-mail: iod@wup.torun.pl
 • adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń


SKĄD MAMY TWOJE DANE I PO CO JE ZBIERAMY?


Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie oraz od krajowych instytucji rządowych, samorządowych, a także w niektórych przypadkach od zagranicznych władz publicznych.


W zależności od tego, w jakiej sprawie do nas przybyłeś, podanie przez Ciebie danych osobowych może być:

 • dobrowolne, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
 • obowiązkowe, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest niezbędne do wykonania umowy, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Nam spełnienie Twojego żądania.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WUP?


Celem przetwarzania przez Nas twoich danych jest spełnienie Twoich żądań i wynikają z zadań statutowych nałożonych na Nas przez przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.


Podstawa prawna przetwarzania:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO** - zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO** - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • art. 6 ust. 1 lit c RODO** - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO** - zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych
 • art. 9 ust. 2 lit. b RODO** - niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO**: „dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami”.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • Instytucje rządowe i samorządowe Rzeczypospolitej Polskiej uprawnione do przetwarzania  na podstawie przepisów prawa krajowego;
 • Usługodawcy w zakresie serwisowania oraz konserwacji infrastruktury teleinformatycznej Urzędu
 • Inne podmioty na podstawie przepisów prawa.

 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?


WUP wykorzystuje na swoich stronach internetowych mechanizm statystyk Google Analytics. W związku z tym niektóre Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okresy wynikające z obowiązującego u Nas Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.


JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC WUP W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?


W celu zapewnienia Tobie kontroli nad swoimi danymi RODO** określa szereg praw z których możesz skorzystać, tj. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, prawo do informacji czy podejmowanie decyzji w Twojej sprawie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, którą wyraziłeś na piśmie masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter i kontekst przetwarzania Twoich danych, nie każde żądanie jako Administrator jesteśmy w stanie spełnić. W tym celu możesz skontaktować się z wyżej wskazanym Inspektorem Ochrony Danych.


CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), wynikający z przepisów prawa.

** ILEKROĆ MOWA W NINIEJSZEJ INFORMACJI O RODO, NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE
 

Wytworzył:
Tomasz Perlik
(2018-05-25)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2018-06-06 15:25:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Perlik Tomasz
(2018-06-11 14:33:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026