☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym

 

ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (dalej WUP) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.


KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

  • adres e-mail: iod@wup.torun.pl,
  • w siedzibie WUP - adres WUP


ŹRÓDŁO DANYCH ORAZ SPOSÓB ICH ZBIERANIA


Wizerunek pracowników i innych osób przebywających w otoczeniu i na terenie nieruchomości użytkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu utrwalany jest za pomocą rejestratora obrazu.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA GROMADZENIA DANYCH


Rejestrowanie obrazu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia WUP na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. f i art.88 RODO*,
  • art. 22 2 Kodeksu Pracy,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

ODBIORCY DANYCH


Zapis z rejestratora jest udostępniany firmie świadczącej usługi w zakresie ochrony mienia na rzecz WUP.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Obraz z rejestratora jest przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące (o ile nagranie nie służy jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa).


PRAWA OSOBY, KTÓREJ WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY


Rozporządzenie Rady Ministrów z Zgodnie z RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo: do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter i kontekst przetwarzania danych w ramach monitoringu, nie każde z ww. żądań może zostać spełnione. W tym celu należy skontaktować się z wyżej wskazanym Inspektorem Ochrony Danych.


AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH (PROFILOWANIE)


System rejestrowania obrazu nie posiada aktywnych mechanizmów automatycznego przetwarzania, w tym profilowania.
 

** ILEKROĆ MOWA W NINIEJSZEJ INFORMACJI O RODO, NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE
 

Wytworzył:
Krzysztof Kierat
(2018-07-12)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2018-07-12 14:46:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2020-05-26 11:03:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026