☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników newslettera serwisu wuptorun.praca.gov.pl.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (dalej WUP) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe:

  • adres e-mail: iod@wup.torun.pl,
  • adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń


SKĄD MAMY TWOJE DANE I PO CO JE ZBIERAMY?


Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie w procesie zapisywania się na newsletter. Podanie części danych osobowych (adresu e-mail) jest warunkiem realizacji umowy, w związku z powyższym podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Twoje dane osobowe takie jak adres e-mail otrzymaliśmy od Ciebie podczas zapisywania się na newsletter. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne. Zebrane będą przetwarzane w celu wysyłania do Ciebie newslettera. Niepodanie ww. danych osobowych spowoduje wyłącznie brak możliwości skorzystania z usługi Newslettera - nadal możliwe będzie korzystanie z pozostałych funkcjonalności serwisu "wup.torun.praca.gov.pl".
Witryna wuptorun.praca.gov.pl wykorzystuje system statystyk Google Analytics. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu, a także informacje dostarczane przez to narzędzie analityczne. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności serwisu "wup.torun.praca.gov.pl".

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WUP?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu przesłania newslettera (mailowych powiadomień) i zapewnienia dostępu do bieżących informacji o usługach rynku pracy oferowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia.

Podstawa prawna przetwarzania:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO** - zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyrażona w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2019 r, poz. 123, ze zm.), tj. poprzez udostępnienie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.

Zgodnie z art. 7 ust. 3  RODO**: masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokionaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z Twoją rezygnacją z usługi Newslettera.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO**: „dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami”.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY/POWIERZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

  • Ministerstwu Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie hostingu serwisu wuptorun.praca.gov.pl,
  • Usługodawcy w zakresie serwisowania oraz konserwacji infrastruktury teleinformatycznej Urzędu,
  • Google LLC w zakresie realizacji usługi analityki za pomocą aplikacji Google Analytics,
  • Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach podmiotom oraz organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. sądy, prokuratura.
  • Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy WUP, zgodnie z polityką ochrony danych osobowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?


Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w naszym serwisie robotom internetowym, możemy zastosować mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszego serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. Ponadto witryna wuptorun.praca.gov.pl wykorzystuje system statystyk Google Analytics. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności serwisu "wuptorun.praca.gov.pl".


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu wypisania się z usługi newslettera.

Zebrane logi z systemu przechowywane są przez czas 5 lat jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.


JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC WUP W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?


W celu zapewnienia Tobie kontroli nad swoimi danymi RODO** określa szereg praw z których możesz skorzystać, tj. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, prawo do informacji czy podejmowanie decyzji w Twojej sprawie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter i kontekst przetwarzania Twoich danych, nie każde żądanie jako Administrator jesteśmy w stanie spełnić. W tym celu możesz skontaktować się z wyżej wskazanym Inspektorem Ochrony Danych.


CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), wynikający z przepisów prawa.

** ILEKROĆ MOWA W NINIEJSZEJ INFORMACJI O RODO, NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE
 

Wytworzył:
Tomasz Perlik
(2020-02-04)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2020-04-17 11:44:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2020-04-17 12:50:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026