☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat dla Beneficjentów PO KL w sprawie upływu daty końcowej dla archiwizacji dokumentów w ramach PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przypomina, że zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, beneficjenci byli zobligowani do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 90 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w dniu 20 listopada 2020 r. upłynął trzyletni termin na przechowywanie dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Powyższe odnosi się również do danych osobowych uczestników projektów PO KL. W związku z tym, że minął okres niezbędny do wypełniania celów, dla których dane osobowe były przetwarzane, należy je usunąć, pamiętając o szczególnych środkach bezpieczeństwa. Nośniki zawierające dane osobowe powinny być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić dalsze przetwarzanie danych.

WYJĄTEK stanowią:

  • projekty, wobec których toczy się postępowanie prawne (administracyjne lub sądowe). W przypadku toczących się postępowań administracyjno-sądowych termin przechowywania dokumentów projektowych, w tym danych osobowych związanych z projektem, wobec którego toczy się postępowanie, ulega zawieszeniu i jako dowód w prowadzonych postępowaniach dane takie nie mogą zostać zniszczone.
  • projekty objęte regułami pomocy publicznej.

Jednocześnie WUP w Toruniu zwraca się z prośbą, aby przy realizacji ww. obowiązków zwrócić uwagę na przepisy prawa krajowego regulujące zasady archiwizacji tj. przede wszystkim ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 

Wytworzył:
Agnieszka Pruszak
(2021-03-01)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2021-03-02 14:32:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-03-02 14:39:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026