Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej


Telefon: 56 669 39 63
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, V piętro.

Do zakresu zadań Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

  • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z identyfikacją i analizą ryzyk wynikających z działalności Urzędu, przy współudziale kierowników komórek organizacyjnych WUP, a w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej,
  • Przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz przedstawianie opinii na temat ich skuteczności,
  • Prowadzenie kontroli wewnętrznych na polecenie Dyrektora WUP,
  • Analiza regulacji wewnętrznych WUP,
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej, w tym składanie sprawozdań z tego zakresu,
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi w WUP kontrolami zewnętrznymi.
Wytworzył:
Krzysztof Kierat
(2020-07-07)
Udostępnił:
Nowakowska Mirosława
(2004-08-30 14:36:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2020-07-07 12:54:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki