Opis CIiPKZ

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w której doradcy zawodowi gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Centrum świadczy usługi dla bezrobotnych, osób które chcą zmienić pracę lub założyć własną firmę. Klientami Centrum są również osoby mające trudności z podjęciem decyzji zawodowej, związanej z wyborem zawodu, dalszego kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Działalność Centrum polega głównie na zbieraniu, przetwarzaniu i udostępnianiu kompleksowej informacji zawodowej oraz świadczeniu usług w dziedzinie poradnictwa zawodowego.

W strukturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy działają trzy Centra Informacji:

Wytworzył:
Lidia Dobrolubow
(2017-05-29)
Udostępnił:
Nowakowska Mirosława
(2003-07-01 15:33:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2020-04-16 15:08:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki