☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania

Telefon : 56 669 39 67, 56 669 39 76
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, VII p.

Do zakresu zadań Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania należy:

 

 • udział w pracach nad dokumentami programowymi, wytycznymi, podręcznikami będącymi podstawą do absorpcji EFS w ramach PO WER,
 • współpraca z IZ w zakresie realizacji zadań IP,
 • przygotowanie Rocznych Planów Działania,
 • monitorowanie realizacji zadań wdrażanych przez WUP, w tym:
  • współudział w określeniu zapotrzebowania na środki finansowe, opracowanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań dla Instytucji Zarządzającej, na potrzeby instytucji zewnętrznych oraz własne,
  • udział w opracowaniu planów finansowych i ich zmian,
  • przygotowanie prognoz i informacji nt. stopnia wykorzystania środków,
 • przygotowanie poświadczeń i deklaracji wydatków IP do IZ w ramach Działania/Poddziałania,
 • prowadzenie naboru ekspertów w ramach PO WER w dziedzinach właściwych dla obszaru, w którym IP ogłasza konkursy
 • powoływanie i organizacja prac Komisji Oceny Projektów,
 • koordynacja opracowywania i aktualizacji wewnętrznych procedur wdrażania PO WER (w tym przygotowanie procedur w zakresie zadań realizowanych przez Wydział),
 • administracja merytoryczna oraz identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów informatycznych w IP,
 • współpraca przy przygotowaniu i realizacji wniosków z Pomocy Technicznej oraz prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych PO WER,
 • prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji PO WER.
Wytworzył:
Danuta Tomaszewska
(2015-08-03)
Udostępnił:
Kuzel Andrzej
(2015-08-03 11:06:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2016-08-09 14:52:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1401418