☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Niedziela 04.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach badania barometr zawodów

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (dalej WUP) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe:

  • adres e-mail: iod@wup.torun.pl,
  • adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń


JAKIE DANE PRZETWARZAMY I SKĄD JE MAMY?


Twoje dane osobowe, to jest:

  • imię /imiona,nazwisko/nazwiska,miejsce pracy,adres e-mail

uzyskaliśmy od Ciebie.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WUP?


Celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest wykonywanie zadań ustawowych w postaci badania "Barometr zawodów" realizowanego na podstawie umowy nr DRP-VI/39/GW/2021 z dnia 24.03.2022 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podstawa prawna przetwarzania:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • art. 8 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 109 ust. 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zmianami).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO*:"dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami"

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY/POWIERZAMY DO PRZETWARZANIA TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe mogą być udostępniane/powierzone następującym podmiotom:

  • Instytucje rządowe i samorządowe Rzeczypospolitej Polskiej uprawnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa krajowego;
  • Usługodawcy w zakresie serwisowania oraz konserwacji infrastruktury teleinformatycznej WUP;

 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

 


Nie przekazujemy Twoich danych poza Unię Europejską/Europejski Obszar Gospodarczy.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Dane będą przechowywane do momentu rozliczenia umowy nr DRP-VI/39/GW/2021 z dnia 24.03.2022 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC WUP W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?


W celu zapewnienia Tobie kontroli nad swoimi danymi RODO* określa szereg praw z których możesz skorzystać, tj. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, prawo do informacji czy podejmowanie decyzji w Twojej sprawie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, którą wyraziłeś na piśmie masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter i kontekst przetwarzania Twoich danych, nie każde żądanie jako Administrator jesteśmy w stanie spełnić. W tym celu możesz skontaktować się z wyżej wskazanym Inspektorem Ochrony Danych.


CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), wynikający z przepisów prawa.

* ILEKROĆ MOWA W NINIEJSZEJ INFORMACJI O RODO, NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE
 

Wytworzył:
Barbara Kalita
(2020-09-02)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2020-09-08 10:16:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2022-09-01 08:43:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026