Wydział ds. Kontroli


Kierownik Wydziału ds. Kontroli: Alina Szukiłowicz-Szymańska
Telefon: 56 669 39 18
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32 B

Do zadań pracowników Wydziału ds. Kontroli należą m.in.:

 • opracowywanie Rocznego Planu Kontroli, harmonogramów kontroli i sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów,,
 • prowadzenie bieżącej i doraźnej kontroli projektów, w tym:
  • kontroli projektu na miejscu (kontroli projektu w siedzibie beneficjenta, wizyt monitoringowych),
  • kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w szczególności kontroli trwałości),
 • sporządzanie informacji pokontrolnych, formułowanie zaleceń pokontrolnych oraz wykonywanie innych czynności dokumentujących proces kontroli i ścieżkę audytu,,
 • raportowanie o nieprawidłowościach,
 • współudział w odzyskaniu nieprawidłowo wydatkowanych środków,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowywanie lub współudział w opracowaniu procedur wdrażania programów w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

 

Wytworzył:
Alina Szukiłowicz-Szymańska
(2022-01-14)
Udostępnił:
Nowakowska Mirosława
(2004-02-05 10:59:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2024-05-02 09:21:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki