☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział ds. Kontroli


Kierownik Wydziału ds. Kontroli: Alina Szukiłowicz-Szymańska
Telefon: 56 669 39 18
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32 B

Do zadań pracowników Wydziału ds. Kontroli należą m.in.:

 • opracowywanie planów kontroli oraz sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów,
 • prowadzenie bieżącej i doraźnej kontroli projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:
  • kontroli projektu na miejscu (kontroli projektu w siedzibie beneficjenta, wizyt monitoringowych, kontroli projektów rozliczanych metodami uproszczonymi),
  • kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w szczególności kontroli trwałości rezultatów),
 • kompleksowe weryfikowanie prawidłowości realizacji projektu, skuteczności podejmowanych działań w kontekście założonych celów projektu oraz przestrzegania zasady efektywnego ponoszenia wydatków przy osiąganiu celów i założeń projektu,
 • sporządzanie informacji pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych oraz wykonywanie innych czynności dokumentujących proces kontroli i ścieżkę audytu,
 • raportowanie o nieprawidłowościach,
 • współudział w odzyskaniu nieprawidłowo wydatkowanych środków,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowywanie lub współudział w opracowaniu procedur wdrażania programów w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

 

Wytworzył:
Alina Szukiłowicz-Szymańska
(2022-01-14)
Udostępnił:
Nowakowska Mirosława
(2004-02-05 10:59:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2022-01-14 15:13:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1411047