☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział ds. Informatyki


Kierownik : Tomasz Perlik
Telefon: 56 669 39 77
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32. VIII p.

Do zakresu zadań Wydziału ds. Informatyki należy:

 1. wykonywanie obsługi technicznej WUP w zakresie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
 2. koordynowanie pod względem technicznym wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych PSZ i EFS w WUP,
 3. administrowanie techniczne systemami informatycznymi PSZ i EFS w WUP, w szczególności: Zintegrowanym Systemem Zarządzania JST, Elektroniczną Skrzynką Odbiorczą Elektronicznym Obiegiem Dokumentów,
 4. planowanie i rozwój struktury informatycznej WUP obejmującej stanowiska komputerowe oraz sieci LAN w WUP oraz w komórkach zamiejscowych,
 5. koordynowanie pod względem technicznym prac nad przygotowaniem, tworzeniem i aktualizowaniem serwisów internetowych WUP we współpracy z innymi komórkami sprawowanie funkcji Administratora Systemów Informatycznych (ASI), zabezpieczenie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych WUP, we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) i Administratorem Danych Osobowych (ADO),
 6. świadczenie pomocy merytorycznej w zakresie używania aplikacji komputerowych,
 7. nadzór nad prawidłowością działania łączy internetowych oraz nad dostępem do sieci Internet w WUP oraz komórkach zamiejscowych,
 8. nadzór nad działaniem usługi poczty elektronicznej w sieci komputerowej WUP,
 9. wnioskowanie w zakresie zawierania umów, ich aktualizowania i rozwiązywania dotyczących obsługi informatycznej WUP,
 10. wnioskowanie w zakresie konieczności przeprowadzania zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego lub oprogramowania komputerowego do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej,
 11. utrzymywanie i obsługa techniczna stron i serwisów internetowych prowadzonych przez WUP, w tym Biuletynu Informacji Publicznej,
 12. współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wykorzystania systemów teleinformatycznych,
 13. współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych w systemie teleinformatycznym.

 

Wytworzył:
Tomasz Perlik
(2017-05-16)
Udostępnił:
Eliasz Dariusz
(2003-06-30 14:15:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2022-01-19 15:11:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1411047